Passend werk voor iedereen!


Maatschappelijk ondernemen doe je samen..

Ook u kunt een aandeel leveren!

Privacy beleid

Privacy

Werkvisie De Hoop gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verzamelen alleen persoonsgebonden gegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief of als je je opgeeft voor een activiteit. Alle door jouw verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Dit privacy beleid is van toepassing op alle pagina’s die onder https://www.werkvisiedehoop.org/ zijn ondergebracht.

Download de privacyverklaring
Hieronder kun je onze volledige privacyverklaring downloaden. Heb je hier vragen over? Dan kun je je richten tot Rebecca Groenewegen via info@werkvisiedehoop.nl. Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het verwerkingenregister.

Gegevens over je bezoek
Werkvisie De Hoop plaatst cookies waardoor alleen informatie over je verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van jou als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Download privacyverklaring Werkvisie De Hoop

Meer informatie over cookies