Passend werk voor iedereen!


Maatschappelijk ondernemen doe je samen..

Ook u kunt een aandeel leveren!

Identiteit

Leerwerkbedrijf Locatie Ambachtse Bedrijven van Werkvisie De Hoop werkt vanuit een christelijke identiteit. Naast dat er in de eerste plaats gewoon gewerkt wordt, komt de identiteit o.a. tot uiting doordat Gods Woord en geboden het uitgangspunt zijn in het handelen met hart, hoofd en handen. En van daaruit de bewogenheid met én het goede zoeken voor de lijdende medemens. Maar ook komt het tot uiting in bijv. de muziekkeuze, het lezen en bidden bij het eten en de kerstviering.
Iedereen is bij Locatie Ambachtse Bedrijven welkom, waarbij wederzijds respect tussen werkbegeleider en deelnemer het uitgangspunt is.