Passend werk voor iedereen!


Maatschappelijk ondernemen doe je samen..

Ook u kunt een aandeel leveren!

Begeleiding

Locatie Ambachtse Bedrijven van Werkvisie De Hoop biedt deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk op verschillende niveaus

 • inloop
 • activering/dagbesteding
 • arbeidstraining en re-integratie

Inloop
Deelnemers kunnen op verschillende tijden terecht bij de inloop voor ontspanning, gezelligheid en een gesprek.

Activering en Dagbesteding
Voor deelnemers wordt ondersteuning geboden in de vorm van activering om hen te stimuleren, te prikkelen, op weg te helpen en te laten groeien. Ook voorkomen of vertragen van achteruitgang zijn hierbij belangrijke doelstellingen.
Activering en dagbesteding kan bestaan uit creatieve, arbeidsmatige en/of educatieve activiteiten. Binnen deze activiteiten kunnen deelnemers werken aan doelen op één of meerdere gebieden:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • zingeving
 • ontspanning
 • sociale contacten
 • communicatie
 • structuur

Arbeidstraining en re-integratie
Op Locatie Ambachtse Bedrijven zijn (erkende) leerwerkprojecten met trainingen en opleidingsmogelijkheden die zich richten op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Deze trainingen zijn bedoeld voor deelnemers die de wens en de mogelijkheid hebben om toe te werken naar werk of reeds een baan hebben.

De arbeidstraining richt zich op:

 • verkennen van persoonlijke mogelijkheden
 • opdoen van werkervaring
 • aanleren en onderhouden van werknemersvaardigheden
 • (indien van toepassing) ondersteuning naar of bij vrijwilligerswerk of een betaalde baan

Elementen van arbeidstraining kunnen zijn:

 • oriëntatie op opleiding en werk
 • begeleide stage en werkend leren
 • vakvaardigheden ontwikkelen
 • sociale activering
 • scholing

Ambachtse-Bedrijven-Aanmelding

Persoonlijke begeleiding
De mogelijkheden en wensen van de deelnemers staan centraal. Voor iedere deelnemer wordt in goed overleg een begeleidingsplan opgesteld. Dit is vaak een combinatie tussen persoonlijke doelen en werknemersvaardigheden. De begeleiders helpen de deelnemer om de beschreven doelen te evalueren en te bereiken.

Voor wie
Binnen Locatie Ambachtse Bedrijven is altijd wel een plek die past bij mensen die

 • als gevolg van een verstandelijke of fysieke beperking, psychische of psychosociale problemen of anderszins niet in staat zijn om zelf een passende vorm van maatschappelijke participatie te vinden
 • zoeken naar een stukje ontspanning of zinvolle dagbesteding
 • in het kader van de participatiewet een traject willen volgen
 • (met een uitkering) een traject van sociale activering of re-integratietraject volgen
 • in combinatie met een opleiding een passende begeleide stage willen lopen wat elders niet lukt

 

Download hier de brochure van Werkvisie De Hoop Leerwerkbedrijf Locatie Ambachtse Bedrijven